บริการสั่งซื้อ-ขนส่งสินค้า นำเข้าจากญี่ปุ่น ครบวงจร
TH Tel : 02-129-6290 | JP Tel : 050-6873-6777
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่น
prejapan88 logo

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขขนส่งสินค้าญี่ปุ่นนำเข้าไทย

อัตราค่าบริการขนส่งสินค้านำเข้าญี่ปุ่น (ตามประเภทสินค้า)

อัตราค่าบริการขนส่งสินค้านำเข้าญี่ปุ่น (ตามประเภทสินค้า)

เงื่อนไขการเหมากล่องสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขการเหมากล่องสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขการปรับประกันขนส่งสินค้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขประรับกันขนส่งสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขยกเว้นนำเข้าสินค้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขการเหมากล่องสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

ห้ามใช้ที่อยู่ของคลังเพื่อส่งสินค้า

เงื่อนไขประรับกันขนส่งสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขและข้อตกลงบริการของ Prejapan88

เงื่อนไขการเหมากล่องสินค้านำเข้าญี่ปุ่น
เช็คค่าส่ง นำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นกลับไทย และเช็ครอบเรือ
ราคานำเข้าสินค้าญี่ปุ่นมาไทย
ราคานำเข้าสินค้าญี่ปุ่นมาไทย ส่งในไทย
เช็คสินค้าญี่ปุ่นเข้าไทย ตารางรอบเรือเข้า-ออก สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น
ตารางรอบเรือเข้า-ออก สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น
ค่าเงินญี่ปุ่นซื้อสินค้า สำหรับแม่ค้าพรีออเดอร์

เรทสั่งซื้อ

0.33-0.30 เยน

*ค่าสินค้า x 0.30 = xx บาท

ค่าสินค้ารวมภาษี* อาจมีการปรับขึ้นลงตามค่าเงิน
ตารางรอบเรือเข้า-ออก สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น