บริการสั่งซื้อ-ขนส่งสินค้า นำเข้าจากญี่ปุ่น ครบวงจร
095-263-5282
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญีปุ่่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญีปุ่่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญีปุ่่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญีปุ่่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญีปุ่่น
วิธีการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากญีปุ่่น
prejapan88 logo

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขขนส่งสินค้าญี่ปุ่นนำเข้าไทย

อัตราค่าบริการขนส่งสินค้านำเข้าญี่ปุ่น (ตามประเภทสินค้า)

อัตราค่าบริการขนส่งสินค้านำเข้าญี่ปุ่น (ตามประเภทสินค้า)

เงื่อนไขการเหมากล่องสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขการเหมากล่องสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขการปรับประกันขนส่งสินค้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขประรับกันขนส่งสินค้านำเข้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขยกเว้นนำเข้าสินค้าญี่ปุ่น

เงื่อนไขการเหมากล่องสินค้านำเข้าญี่ปุ่น
schedule cost
shipping cost
shipping cost
shipping cost
shipping cost
jpy

เรทสั่งซื้อ

0.34 เยน

*ค่าสินค้า x 0.34 = xx บาท

ค่าสินค้ารวมภาษี* อาจมีการปรับขึ้นลงตามค่าเงิน
boat schedual